Let's meet

"...Their fruit will be used for food and their leaves for medicine."

Ezechiel 47:12

Total Balance Netwerk

Christencoaches

TotalBalance is een landelijk netwerk van christencoaches opgericht door Carianne Ros.

Total Balance staat voor:
Werken vanuit bijbelse normen en waarden
Kwaliteit, betrouwbaarheid en (geestelijke) diepgang
Een persoonlijke, doelgerichte en praktische aanpak van werken

Ik ben een gecertificeerd TotalBalance coach.

Coaching op basis van pastoraat

Meer over coaching

Ik wil graag leven in rust en balans

Let's meet